insideout voor ouders

Jongeren zijn heel flexibel in hun gedrag. Dat zou je soms niet zeggen, vooral als ze hardnekkig gedrag laten zien dat ongewenst is. Toch is het zo. Als ze in een andere omgeving dan thuis zijn, laten ze vaak direct ander gedrag zien. Dit geldt ook voor kleine dingen die je thuis verandert en direct invloed hebben op het gedrag van je kind.

Als jongeren zich niet gelukkig voelen of ongewenst gedrag laten zien, dan is het altijd zo dat hun omgeving dat gedrag ondersteunt. Wat ze op school doen wordt door school ondersteund, wat ze thuis doen wordt thuis ondersteund. Dat merk je, doordat ze, als je iets anders gaan doen, direct hun gedrag wijziging. Zowel thuis als op school is er een soort evenwicht tussen acties en reacties. Zowel in ongewenste gedragingen en gevoelens als in gewenste gedragingen en gevoelens. Je begrijpt, dat als de jongere nieuw gedrag leert en dan weer in de bekende omgeving met de bekende interactiepatronen komt, hij of zij ook zijn oude gedrag weer gaat doen.

Daarom is het fijn dat als jongeren nieuw, constructief gedrag leren of een nieuwe constructieve manier leren om met hun gevoelens om te gaan, de ouders handvatten krijgen om op sommige fronten anders met hun kind om te gaan. Op deze manier worden de jongeren ook thuis ondersteund om hun nieuwe gedrag en kennis in de praktijk te brengen. Om die reden is er speciaal voor ouders van de deelnemers van insideOut een voorlichting georganiseerd.

Tijdens deze voorlichting ontvang je informatie over de ontwikkeling die je zoon of dochter doormaakt. Daarnaast krijg je toegang tot waardevolle handvatten zodat je kind thuis de steun ervaart die ze nodig hebben om het nieuwe gedrag te handhaven.

Wanneer jouw zoon of dochter deelneemt aan InsideOut ontvang je een uitnodiging voor deze voorlichting.