DE METHODE

Het is wetenschappelijk aangetoond dat je hersenen een nieuw netwerk aanmaken als je 21 dagen lang consequent nieuw gedrag doet. Zo creëer je nieuwe automatismen, ter vervanging van oude standaard patronen. InsideOut betreft een programma van 100 dagen en er wordt gebruik gemaakt van dit principe. Zo worden deelnemers maximaal in staat gesteld de nieuwe instrumenten en hun nieuwe overtuigingen duurzaam in hun leven te implementeren.


Theoretisch leren is belangrijk voor groei en ontwikkeling. Wij behalen er immers onze diploma’s mee. Een nadeel van theoretisch leren is dat je de kennis vergeet, indien je het niet toepast. Denk hierbij aan het vergeten van een wachtwoord dat je lang niet gebruikt hebt. Daarom geloven wij in de kracht van ervaringsleer, een leermethode waarbij de ervaringen van de deelnemers opgedaan worden. Een nadeel van ervaringsleer is dat je een ervaring niet uit een boek leert. Het voordeel is dat als je iets eenmaal hebt ervaren, je dit niet meer verleert. Denk hierbij aan een kind dat leert fietsen. Dat leer je niet uit een boekje en als je het eenmaal kunt, zal je het nooit verleren. In het programma is de methode van ervaringsleer het uitgangspunt. De ervaring wordt ondersteund door de bijbehorende theorieën. Daarnaast is er veel aandacht voor de borging van de instrumenten en overtuigingen. De implementatie van de overtuigingen en instrumenten in de praktijk zijn immers essentieel voor blijvende resultaten.


In het programma staat het eigen groei- en ontdekkingsproces van de deelnemer centraal. De deelnemer wordt ondersteund en geprikkeld maar vindt zijn eigen weg. Ter ondersteuning wordt hij geïnspireerd en gemotiveerd door personen die eenzelfde proces hebben doorgemaakt.

Verschillende onderdelen en instrumenten uit het InsideOut programma zijn ontwikkeld door Gineke Sietsma.